ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Η ενημέρωση από τον Δήμο Αριστοτέλη:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαίωσε την πληρότητα της Μελέτης του Δήμος Αριστοτέλη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιάδας και ξεκινά η διαδικασία των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Προχωράμε με σταθερά βήματα για την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου , τη διευθέτηση του ρέματος “Μπασδέκη” , έργο για το οποίο για πρώτη φορά φαίνεται να κερδίζεται το στοίχημα  της πιο σοβαρής προϋπόθεσης, μιας ολοκληρωμένης και… αδειοδοτημένης μελέτης, προκειμένου να διεκδικηθούν τα αντίστοιχα κονδύλια (άνω των 5.000.000 ευρώ).

Έχουμε δρόμο ακόμα αλλά προχωράμε!

Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 10/2/2023]