ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η ανάθεση και οι δαπάνες προς τις μελετητικές εταιρείες καλύφθηκαν από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και της κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης της Εταιρείας.

Ακόμα πιο κοντά έρχεται η επίτευξη δύο σημαντικών στόχων της κοινότητας Στρατωνίου του Δήμου Αριστοτέλη, με ισάριθμες εξελίξεις που επικυρώθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Αφενός παραλήφθηκε η μελέτη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της αρχιτεκτονικής ανάπλασης των 80 στρεμμάτων του παραλιακού μετώπου του Στρατωνίου, γεγονός που επιτέλους εκκινεί τη διαδικασία των 21 αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου που θα επανακαθορίσει τη θέση του οικισμού στον τουριστικό χάρτη.

Αφετέρου παραλήφθηκε και ομοίως θα τρέξει η αδειοδότηση της μελέτης για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού με την αποτελεσματική διευθέτηση του ρέματος της “Αργυρώς” που διασχίζει τον οικισμό και ευθύνεται για τις πλημμύρες του 2010. 

Αμφότερες οι μελέτες εκπονήθηκαν με ανάθεση και δαπάνες της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ προς τις μελετητικές εταιρείες, μετά από αίτημα του Δήμου Αριστοτέλη, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και της κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης της Εταιρείας. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει σχετικά: «Πρόκειται για δύο στόχους του Στρατωνίου με μακρά ιστορία και ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία, που για πρώτη φορά με μεθοδική εργασία, και αποτελεσματικές επιλογές, καταφέραμε να έχουν πραγματική προοπτική υλοποίησης. Δεν μπορούσαμε, αναλαμβάνοντας τα ηνία, να φέρουμε πίσω τον χαμένο χρόνο πολλών ετών. Αυτό που μπορούσαμε να πετύχουμε και το κάναμε, ήταν να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί άλλος χρόνος. Θυμίζω χαρακτηριστικά το γεγονός ότι για τη διευθέτηση του ρέματος της Αργυρώς, μετά τις πλημμύρες του 2010  και την ροή φερτών υλικών, ογκόλιθων και λάσπης σε μια ζώνη πλάτους 100 μέτρων και μήκους 400 μέτρων, επιχειρήθηκε η προώθηση του έργου με ανάθεση μελετών που έγιναν από την Εγνατία Οδό ΑΕ σε δύο εταιρείες, χωρίς να υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Πλέον σε λιγότερο από τρία χρόνια, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο και με ολοκληρωμένες μελέτες, ξεκινά η απαιτητική διαδικασία των αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση των έργων! Συνεχίζουμε να μιλάμε με αποτελέσματα, κάνοντας κάθε μέρα και ένα βήμα προς το μέλλον του Δήμου Αριστοτέλη.»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 20/2/2023]