ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Απολογισμός πεπραγμένων 2019-2022

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη, ΝΠΔΔ με αντικείμενο τον Πολιτισμό –Αθλητισμό- Περιβάλλον- Παιδεία- Τουρισμό. Με πρόεδρος τον Τζιτζιρίκα Αστέριο, έχουμε τρία χρόνια συνέπειας, λόγων και πράξεων. Και συνεχίζουμε…..

Παρακολουθήστε μέσα από το video εδώ, τον απολογισμό πεπραγμένων της μέχρι τώρα πορείας του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το τέλος του 2022.

Μπορείτε να βρείτε επίσης τον απολογισμό πεπραγμένων του Νομικού μας Προσώπου σε μορφή pdf, μέσω της ιστοσελίδας μας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 26/1/2023]