ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΛΣΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Μια μεγαλόπνοη παρέμβαση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Σιδηροκαυσίων του δήμου Αριστοτέλη, όπου τα Λουτρά και τα Σιδηροκαύσια θα ενωθούν με το πάρκο του Αριστοτέλη, μέσω γέφυρας. 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι μέρος της συνολικής ανάπλασης του ευρύτερου χώρου του Άλσους. Στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών προχωρά ο δήμος Αριστοτέλη, αφού έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση των 89.000 ευρώ από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία λιθόστρωτης περιπατητικής διαδρομής που θα εκτείνεται από τον αρχαιολογικό χώρο των οθωμανικών λουτρών μέχρι την Παναγία Σπηλιώτισα, δημιουργώντας ένα αδιαίρετο σύνολο με τρία διαφορετικά τοπόσημα.

Οι μελέτες που θα απαιτηθούν είναι:

  • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατική Μελέτη
  • Ηλεκτρομηχανολσγική Μελέτη
  • Υδραυλική Μελέτη
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη
  • Φυτοτεχνική Μελέτη
  • Περιβαλλοντική Μελέτη
  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • -ΣΑΥ-ΦΑΥ

Για την κατασκευή του έργου, εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα χρηματοδότηση από την Ελληνικός Χρυσός και πάλι στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 1/12/2022]