ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πέρασε και φέτος η 2α Νοεμβρίου και ουδεμία αναφορά έγινε για το γεγονός ότι η ημέρα αυτή είναι επέτειος (φέτος η 110η ) της απελευθέρωσης του Πολυγύρου και ολόκληρης της Χαλκιδικής. Υπάρχει μια τοπικιστική τάση στη Χαλκιδική να θεωρεί κάθε περιοχή, ως ημέρα απελευθέρωσης του τόπου της, την εκεί εμφάνιση ελληνικού στρατεύματος, άσχετα αν η εκεί παρουσία του οφειλόταν σε άλλους λόγους ( π.χ. στην Αρναία η εκεί άφιξη του, προοριζόμενου για τον Άγιον Όρος, Ουλαμού του Ι. Αλεξάκη, στην Ιερισσό η παρουσία στην περιοχή ελληνικού Τάγματος, για την προστασία του Αγ. Όρους από τους Βουλγάρους κλπ).

Όμως η τυπική ημέρα απελευθέρωσης ΟΛΗΣ της Χαλκιδικής είναι αυτή (2α Νοεμβρίου 1912), κατά την οποία φτάνει στον Πολύγυρο, και κατ’ επέκταση στη Χαλκιδική το 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα Κρητών, με διοικητή τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, ο οποίος φτάνει στον Πολύγυρο και εκδίδει την ιστορική Προκήρυξη:

Προς άπαντας τους κατοίκους των χωρίων και κωμοπόλεων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Εν ονόματι του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄, καθιστώ υμίν γνωστόν ότι, άπαντα τα καταληφθέντα  μέρη υπό του Ελληνικού Στρατού, αδιακρίτως εθνότητος και θρησκεύματος, υπάγονται εφεξής υπό τους Ελληνικούς Νόμους, κατά τους οποίους θέλουσιν απολαμβάνει ισονομίας και προστασίας τιμής, ζωής και περιουσίας.

Οι μουχτάρηδες θέλουσιν εκτελεί τα καθήκοντα των Δημάρχων μέχρι ενεργείας των εκλογών, αφού προηγουμένως ομόσωσι τον νενομισμένον όρκον εις τον συνταγματικόν  Βασιλέα των Ελλήνων.

Εν Πολυγύρω τη 2α Νοεμβρίου 1912

Ο Στρατιωτικός Διοικητής Χαλκιδικής

Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Ταγματάρχης

Η παραπάνω επίσημη Προκήρυξη (εκδίδεται «εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων»),  του Στρατιωτικού Διοικητή Χαλκιδικής, απευθυνόμενη προς ολόκληρη τη Χαλκιδική, έχει και στρατιωτική, αλλά και πολιτικό περιεχόμενο και θα έπρεπε προ πολλού  να θεωρείται και να τιμάται ως ημέρα απελευθέρωσης όλης της Χαλκιδικής (κ. Ι. Γιώργο, ακούς;)  

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, του Γιώργου Ι. Ζωγραφάκη, 3/11/2022]