Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Νέες προτάσεις έργων ύδρευσης ύψους άνω των 5.000.000 ευρώ για Ιερισσό και Βαρβάρα στο Ταμείο Ανάκαμψης!

Δύο ακόμα έργα αναβάθμισης της ποιότητας και της επάρκειας του πόσιμου νερού σε Ιερισσό και Βαρβάρα, προϋπολογισμού 5.072.521 ευρώ διεκδικεί και προώθησε προς χρηματοδότηση ο Δήμος Αριστοτέλη, υποβάλλοντας σχετικές ώριμες και άρτια μελετημένες προτάσεις ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε «έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού».

Το ένα έργο, προϋπολογισμού 2.449.764 ευρώ, αφορά την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού και νέας δεξαμενής στα Κρινάκια Βαρβάρας για την υδροδότηση της εκτός σχεδίου περιοχής ως την παραλιακή ζώνη από τις πηγές Κρυονερίου -Πέντε Βρύσες.

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 2.622.757 ευρώ, αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Ιερισσού, ώστε η έδρα του Δήμου να τροφοδοτείται πλέον με πόσιμο νερό από ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, στο οποίο θα τοποθετηθούν βάνες εξαερισμού, βάνες εκκένωσης, δικλείδες ασφαλείας, μειωτής πίεσης, κρουνοί πυρόσβεσης με στόχο την ικανή τροφοδοσία του οικισμού με πόσιμο νερό σε επαρκείς ποσότητες ακόμα και σε περιόδους τουριστικής αιχμής.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 2/11/2022]