Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

  • 55 έργα καινοτομίας χρηματοδοτήθηκαν στην Ελλάδα με περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια ευρώ
  • Ο ρόλος και η συμβολή του κλάδου των ελληνικών ορυκτών πρώτων υλών στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης – European Green Deal
  • Ο σημαντικός πλούτος ορυκτών πρώτων υλών της Ελλάδας αποτελείται από 50 ορυχεία και μεταλλεία
  • Το ανθρώπινο κεφάλαιο στον κλάδο των ορυκτών πρώτων υλών ξεπερνά τους 20.000 άμεσα εργαζόμενους στον κλάδο και έμμεσα 80.000 ιδιώτες

Οι τρόποι διασφάλισης του εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, που απαιτούνται για στις καθαρές τεχνολογίες, στις ψηφιακές εφαρμογές και στον τομέα των μεταφορών που ήταν πάντα μια πρόκληση για την Ευρώπη, συζητήθηκαν διεξοδικά στον 7ο Ελληνικό κοινοτικό διάλογο για τις πρώτες ύλες, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου – 23 στην Αθήνα, διοργάνωση του EIT Raw Materials – Regional Centre Greece (ΕΙΤ Πρώτων Υλών – Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας).

Ειδικοί εμπειρογνώμονες και στελέχη στον τομέα των Πρώτων Υλών, σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας των ορυκτών Πρώτων Υλών, ρυθμιστικές αρχές, υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τον κλάδο, Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές, σύμβουλοι επενδύσεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και παρουσίασαν τα επιτεύγματα, τις καινοτομίες καθώς και τις ανάγκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών, προς την εποχή της πράσινης μετάβασης, με βάση τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης – European Green Deal.

Ο Διευθυντής του EIT RawMaterials Hub – Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας – Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Πασπαλιάρης, απευθυνόμενος στον 7ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις ορυκτές πρώτες ύλες, δήλωσε:

«Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης – European Green Deal, πρόκειται να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, καθιστώντας την παράλληλα κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, ενισχύοντας την οικονομία μέσω πράσινης τεχνολογίας, δημιουργώντας βιώσιμη βιομηχανία και μεταφορές και ελαχιστοποιώντας τη ρύπανση. Η διασφάλιση της βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών, με τη διαφοροποίηση της προσφοράς τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές, είναι επομένως μία από τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Τα σχέδια της Ευρώπης για παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και φιλόδοξοι στόχοι για την κλιματική αλλαγή θα απαιτήσουν σημαντικά αυξημένες ποσότητες ορυκτών πρώτων υλών, ενώ είναι εμφανές το κενό εφοδιασμού που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την εξασφάλιση των πρώτων υλών που απαιτούνται για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων. Τα νέα έργα βιώσιμης εξόρυξης απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Οι πρώτες ύλες θα βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα και της ανάπτυξης της οικονομίας καθώς περνάμε από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στα ηλεκτρικά οχήματα που βασίζονται σε μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου (EVs) και στην παραγωγή υδρογόνου. Ανεξάρτητα από το ποιο μονοπάτι απανθρακοποίησης ακολουθούμε, θα υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές στη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών—και αυτές θα αλλάξουν τον κλάδο όπως τον ξέρουμε». 

Διαβάστε εδώ και τις τοποθετήσεις άλλων ομιλητών

Σχετικά με το EIT Raw Materials – Regional Centre Greece. 

Από το 2015, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι συνεργαζόμενο μέλος και αργότερα, το 2020, εξελίχθηκε σε βασικό μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας καινοτομίας στον κόσμο που επικεντρώνεται στις ορυκτές πρώτες ύλες, το EIT RawMaterials. Ως ενεργός εταίρος στην Κοινότητα Πρώτων Υλών του ΕΙΤ, το ΕΜΠ ξεκίνησε τις συζητήσεις για την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Υποστήριξης Πρώτων Υλών το 2016.

Η ιδέα έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον και ως αποτέλεσμα το ΕΙΤ RM αποφάσισε να ιδρύσει αρκετούς κόμβους εντός του δικτύου. Το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδος ιδρύθηκε τον Μάιο του 2018 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με την υποστήριξη του EIT RawMaterials. Οι δραστηριότητες του Κέντρου HUB διευθύνονται από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών και στόχος του είναι να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο λεγόμενο Τρίγωνο της Γνώσης (έρευνα και τεχνολογία/εκπαίδευση/επιχειρήσεις,) και να υποστηρίξει το τοπικό οικοσύστημα προκειμένου να ενισχύσει τις καινοτόμες δυνατότητες της περιοχής σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές.

Το Target Group δεν είναι μόνο ο εξορυκτικός τομέας αλλά ολόκληρη η αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών, όπου το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας αναπτύσσει συνεχώς την ήδη πλούσια βάση δεδομένων και επαφών του. 

[ΠΗΓΗ: https://eforigi.com.gr/, 29/11/2022]