ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε σχέση με μερικά χρόνια πριν, η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ασφάλεια βρίσκονται, πλέον, στο προσκήνιο και οι επιχειρήσεις έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, δομούν αποτελεσματικές πολιτικές προκειμένου να διασφαλίσουν αφενός την επιχειρηματική τους συνέχεια και αφετέρου την ουσιαστική προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Αυτό ακριβώς έχει θέσει στους κεντρικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της η Ελληνικός Χρυσός. Η στρατηγική της εταιρείας είναι να παρέχει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία. Για αυτό το σκοπό, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργαζομένων, στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξή τους και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης, διασφαλίζοντας ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που καλλιεργεί μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια εταιρεία που απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους να λαμβάνει δράση και να προάγει την ίση μεταχείριση, να σέβεται το δικαίωμα στη διαφορετικότητα ως βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων και να αξιολογεί εκ του αποτελέσματος, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και οποιοσδήποτε άλλου είδους διάκρισης.

Είναι βέβαιο πως η ύπαρξη στερεοτύπων εντός ενός οργανισμού αποτελεί εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έτσι, για να εξαλείψει αυτούς τους κινδύνους η Ελ-ληνικός Χρυσός, έχει αναβαθμίσει όλες τις διαδικασίες πρόσληψης και ανάπτυξης των ανθρώπων της σε θέματα συμπεριληπτικότητας και διαφορετικότητας, επιλέγοντας τους ανθρώπους της με ανταγωνιστικά κριτήρια.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, η εταιρεία, συμμετέχει στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, ακολουθώντας μια σειρά δράσεων και εκπαιδεύσεων των ανθρώπων εντός και εκτός οργανισμού Παράδειγμα αποτελεί το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο στοχεύει στην διαφοροποίηση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων και στην προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining, η Ελληνικός Χρυσός συμβάλει στην ανάδειξη και την πρόοδο των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι, η εταιρεία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέχρι πρότινος παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου συνολικά, ώστε η μεταλλευτική του μέλλοντος να ανοίγει ίσες πόρτες σε όλους. Στο πλαίσιο των προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χρήση νέων τεχνολογιών που δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τεχνολογία αλλάζει την εξόρυξη και τη μεταλλευτική και αυτό με τη σειρά του ξεκλειδώνει πολλαπλές νέες δυνατότητες. Για παράδειγμα, η απομακρυσμένη εξόρυξη και η ρομποτική μελλοντικά θα αφαιρέσουν την παραδοσιακή τροχοπέδη που αποτελεί η χειρωνακτική δύναμη που θεωρείται προνόμιο των ανδρών. Τέλος, πολλαπλή αξία αποκτά το πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που θα αναπτυχθεί στην περιοχή, καθώς όχι μόνο θα εφοδιάσει το υπάρχον εργατικό δυναμικό με τις ικανότητες του μέλλοντος, αλλά θα ανοίξει την πόρτα σε ακόμα περισσότερα άτομα ώστε να μπουν στον μεταλλευτικό κλάδο τα επόμενα χρόνια. Το τελευταίο επίσης έχει ευρύτερα οφέλη, καθώς το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα κινητοποιήσει νέες επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει 3.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

*Ο κ. Νίκος Μπίρης είναι Senior Hr Business Partner της Hellas Cold & Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του παραρτήματος βορείου Ελλάδος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ).

[ΠΗΓΗ: DIVERSITY CHARTER NEWSLETTER, του Νίκου Μπίρη*, 24/11/2022]