ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Από το Δήμο Αριστοτέλη ανακοινώθηκαν τα εξής: 

Ο Δήμος Αριστοτέλη ολοκλήρωσε και υπέβαλε προς έγκριση και αδειοδότηση τη μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιάδας. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε!

Η μελέτη που συντάχθηκε, μετά από πρωτοβουλία και αίτημα του Δήμου μας για εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας η οποία ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει την οριοθέτηση και τα έργα διευθέτησης, μέχρι την έξοδο του στη θάλασσα, του ρέματος “Μπασδέκη” που διέρχεται μέσα από τον οικισμό της Ολυμπιάδας και κατά το παρελθόν αποτέλεσε την αιτία για καταστροφικές πλημμύρες εις βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.

Με την ολοκλήρωση της επίπονης αδειοδοτικής διαδικασίας, η προσπάθεια μας θα στραφεί στην χρηματοδότηση του έργου προκειμένου να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης.

Το ζήτημα έχει συζητηθεί ήδη με την ηγεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υφίσταται η καταρχήν δημόσια δέσμευση για χρηματοδότηση του έργου μέσω της τρέχουσας προγραμματικης περιόδου του ΕΣΠΑ.

Ο αγώνας μας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιάδας συνεχίζεται από την πρώτη μέρα της θητείας μας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 8/11/2022]