Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του

Ο μεταλλευτικός κλάδος βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας του, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να τον μεταμορφώσουν ενόψει της μετάβασης στη νέα εποχή του industry 4.0. Και ενώ η υιοθέτηση της τεχνολογίας γινόταν με βήμα αργό τις τελευταίες δεκαετίες, οι πρόσφατες πιέσεις από την πανδημία COVID-19, οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν επιταχύνει την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες στο εξορυκτικό πεδίο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δύναται να βοηθήσει τις εταιρείες, να μειώσουν το κόστος και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους, εξορθολογίζοντας τις λειτουργίες τους και παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι προσεκτικά επιλεγμένες και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο κόστος λειτουργίας, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, όπως των τροφίμων και ποτών, της μεταποίησης, κ.α..

Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων που μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των καθημερινών λειτουργιών. Ένας από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς περιορισμούς για τη βιομηχανία είναι η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου συχνά πραγματοποιούνται οι εργασίες εξόρυξης. Με αυξημένη ζήτηση για διασυνδεδεμένα μηχανήματα και ανοιχτή ροή κρίσιμων δεδομένων, οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει να ασχοληθούν με τον τρόπο παροχής δικτυακών υποδομών που να διαθέτουν την αναγκαία χωρητικότητα για την επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων, καθώς και την αναγκαία φορητότητα και ευελιξία ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε και να ανταποκριθούν σε πιθανές επεκτάσεις.

Στον τομέα της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων η Ελλάδα δεν επιδεικνύει επιδόσεις ανάλογες με άλλων κρατών της Ευρώπης, ωστόσο αυτό φαίνεται σταδιακά να αλλάζει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας στη Β.Α Χαλκιδική όπου ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εγκατάσταση του πρώτου ιδιωτικού δικτύου (Campus Network) με υποδομή κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ. (Δείτε εδώ ένα σχετικό βίντεο:)

Οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την μεταλλευτική δραστηριότητα

Το προσφάτως βραβευμένο με Χρυσό και Αργυρό βραβείο στα BITE Awards 2022, Campus Network, δίνει τη δυνατότητα στην Ελληνικός Χρυσός να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις που θα καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό και το συντονισμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το υψηλό επίπεδο ασφάλειας του υπόγειου μεταλλείου και επενδύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων tablets γίνεται πιο άμεση η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους στα υπόγεια, με τους συναδέλφους τους στην επιφάνεια και ειδικότερα, με το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου που αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών.

Επιπρόσθετα, αυξάνεται ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η διαχείριση του στόλου, ενώ παράλληλα, μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα, όπως το βάρος και το είδος μεταλλεύματος κατά τη φόρτωση, πιθανές βλάβες μηχανημάτων κ.α.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, πως μέσω κατάλληλων αισθητήρων που μετρούν τη συγκέντρωση σωματιδίων ή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα (gas monitoring), το Κέντρο Ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει απομακρυσμένα την παροχή και ποιότητα του αέρα (ventilation on demand) ή ακόμα και να απομακρύνει προληπτικά όπως εργαζόμενους εάν κριθεί απαραίτητο, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Η καινοτόμος αυτή τεχνολογική λύση έρχεται να ξεκλειδώσει σημαντικές νέες δυνατότητες για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πλήρους ψηφιακοποίησης των επιμέρους λειτουργιών του μεταλλείου.

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του campus network με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν λειτουργίες όπως, η απομακρυσμένη εξόρυξη, ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system) δημιουργώντας συνθήκες υψηλού επιπέδου ασφάλειας, αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 24/10/2022]