Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσα από την Πράσινη Συμφωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο και το λίθιο. Σε έρευνά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει τον χαλκό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, προβλέποντας ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες η ζήτηση σε χαλκό και σε σπάνιες γαίες αυξάνεται άνω του 40%, 60%-70% σε νικέλιο και κοβάλτιο και σχεδόν 90% σε λίθιο.

Η Ελλάδα, με το πλούσιο σε ορυκτούς πόρους υπέδαφος της, έχει αποτελέσει ιστορικά σημαντικό μεταλλευτικό κέντρο διεθνώς, με τη βορειοανατολική Χαλκιδική έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής χρυσού σε παγκόσμια κλίμακα και σημείο αναφοράς στην αναπτυξιακή δυναμική της Β. Ελλάδας.

Σήμερα, η περιοχή διατηρεί ένα ισχυρό μεταλλευτικό δυναμικό, με πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους σε αποθέματα χαλκού. Μαζί με τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού, αργύρου και βασικών μετάλλων, όπως ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος, η περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής φιλοξενεί μια βιομηχανική δραστηριότητα που όχι μόνο μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στους ευρωπαϊκούς στόχους για νέες, πράσινες τεχνολογίες, αλλά κατατάσσει την περιοχή στις υψηλότερες θέσεις με το μέσο εισόδημα στη χώρα και στις χαμηλότερες σε ποσοστό ανεργίας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της περιοχής εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που λειτουργεί και αναπτύσσει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Πρόκειται για τη 2η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 779.000 τόνων χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιών χρυσού, που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός. Επιπλέον, η επένδυση έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού, μαζί με τη Σουηδία (260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές) και να συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της Ε.Ε. από τρίτες χώρες.

Επενδύσεις με κριτήρια βιωσιμότητας και κοινωνικής ευημερίας

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ. δολαρίων και τη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, 2 δισ. ευρώ εκτιμώμενα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ σε έσοδα από μεταλλευτικά τέλη που θα κατευθυνθούν στην τοπική κοινωνία, καθώς και επιπρόσθετες επενδύσεις σε τοπικά έργα κοινωνικής υπευθυνότητας ύψους 80 εκατ. δολαρίων, που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή, με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

Τα μεταλλευτικά έργα της Ελληνικός Χρυσός έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική σε θέματα βιωσιμότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία εφαρμόζει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με κυριότερη την Ξηρή Απόθεση (αφύγρανση) των μεταλλευτικών καταλοίπων, ενώ παράλληλα εξυγιαίνει επιβαρυμένες περιοχές από πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών και ιδιοκτησιών (στο εν λόγω πρόγραμμα η εταιρεία έχει επενδύσει έως σήμερα περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ), με στόχο η περιοχή να επιστραφεί συνολικά στην τοπική κοινωνία στην πρότερη φυσική της κατάσταση μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 13/9/2022]