ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17.30 – ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το…

μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Η σχετική ΥΑ με τον πίνακα των σχολείων εδώ.

Δείτε εδώ τα σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 4/8/2022]