ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΣΤΑΝΟΥ

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με  το Δήμο Αριστοτέλη. 

Στο πλαίσιο της από κοινού υλοποίησης του έργου με τίτλο “Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Αρναίας – Στανού αρμοδιότητας Δήμου  Αριστοτέλη» υπογράφηκε στο Διοικητήριο Πολυγύρου  η σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που την εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος και του Δήμου Αριστοτέλη,  που τον εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος. 

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή – συντήρηση του οδικού δικτύου Αρναίας – Στανού και συγκεκριμένα την ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 1500μ και πλάτους 7,5μ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος, διαμόρφωση των κλίσεων του δρόμου, όπου απαιτείται με κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, προεπάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας  με ασφαλτόμιγμα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 € με ΦΠΑ. 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 5/8/2022]