ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2,4 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Περί τα 2,4 εκατ. ευρώ θα είναι τα τέλη της μεταλλευτικής δραστηριότητας που θα αποδώσει στον Δήμο Αριστοτέλη η Ελληνικός Χρυσός. Αυτό αναφέρει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία της περιοχής Κασσάνδρας με αφορμή την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διπλασιάσει και για το 2021 στο 40% το ποσοστό των τελών που θα αποδίδονται στην τοπική κοινωνία, σε συνέχεια περσινής απόφασης για το 2020.

Συνολικά η Ελληνικός Χρυσός θα αποδώσει πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε μεταλλευτικά δικαιώματα για το 2021. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του υπουργείου για τη λατομική και μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, το 2020 ο Δήμος Αριστοτέλη λόγω της δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός εντός των διοικητικών του ορίων έλαβε το 75,67% του συνόλου των αναλογούντων εσόδων υπέρ δήμων από εκμετάλλευση μεταλλείων στη χώρα.

 

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ., 9/8/2022]