ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στο πλαίσιο της πράξης ‘Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’ και του Υποέργου 2 με τίτλο Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας, η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ανάδοχο δημιούργησε το σήμα, που θα εκπροσωπήσει ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων κατηγοριοποιημένων σε Καταλύματα, Μαρίνες, Κέντρα εστίασης και αναψυχής, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, Καταστήματα τουριστικών ειδών, ένδυσης και διατροφής, Ταξί & τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τον τουρισμό επιχείρηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους επιχειρηματίες του Τουρισμού να λάβουν μέρος στην διαδικασία απόκτησης του σήματος, το οποίο θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και προβολή της κάθε επιχείρησης. Η πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης, στην οποία μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και να σας απονεμηθεί ή όχι το σήμα ποιότητας, είναι η παρακάτω:

https://certification.pkm-prqs.gr/ 

Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε να ελέγξτε τα e mail σας για τα δικαιολογητικά που οφείλετε να επισυνάψετε. 

Η συμμετοχή των μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στη διαδικασία κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι στόχος είναι να αναδειχθούν τα στοιχεία μοναδικότητας της περιοχής μας, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα ως Τουριστικός προορισμός.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 5/5/2022]