ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Πάνω από το μέσο εισόδημα από μισθούς σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο κλάδος Ορυχείων & Λατομείων

Τον “χάρτη” των μέσων μισθών ανά κλάδο της ελληνικής οικονομίας δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία έχουν κατατεθεί στην επιτροπή συντονισμού της διαβούλευσης για τον επανακαθορισμό του κατώτατου μισθού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι υψηλότεροι μισθοί δίνονται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (31.981 ευρώ σε ετήσια βάση), δηλαδή στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι χαμηλότεροι μισθοί δίνονται στον κλάδο της παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, δηλαδή στα ξενοδοχεία, στα καφέ και τα εστιατόρια. 

Πάνω από το μέσο εισόδημα από μισθούς σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (17.680 ευρώ) βρίσκονται οι εξής κλάδοι:

-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες: 31.981 ευρώ

– Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: 28.007

– Μεταφορά και αποθήκευση: 26.925 ευρώ

– Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 25.001 ευρώ

– Ενημέρωση και επικοινωνία: 22.873 ευρώ

– Ορυχεία και λατομεία: 22.675 ευρώ

– Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης: 19.490 ευρώ

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: 20.804 ευρώ

– Εκπαίδευση: 20.298 ευρώ

– Μεταποίηση: 19.339

– Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα: 18.884 ευρώ

Κάτω από τον μέσο όρο ετήσιου εισοδήματος από μισθούς (17.680 ευρώ) βρίσκονται οι εξής κλάδοι: 

– Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών: 17.262 ευρώ 

– Κατασκευές: 17.213 ευρώ

– Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών: 14.260 ευρώ

– Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία: 12.593 ευρώ

– Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες: 12.178 ευρώ

– Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης: 9.904 ευρώ

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 9/3/2022]