ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης –Γαλάτιστας Αρναίας – Πολυγύρου για την ανακατασκευή τεσσάρων τεχνικών θα προχωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 2 Μαρτίου έως και το Σάββατο 16 Απριλίου 2022.

Πιο αναλυτικά, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης Γαλάτιστας – Αρναίας Παλαιοχωρίου, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 48+000 έως και τη Χ.Θ. 52+000, στην έξοδο του Αγίου Προδρόμου προς την Αρναία, για την ανακατασκευή τεσσάρων τεχνικών.

Η ανακατασκευή των τεσσάρων τεχνικών θα γίνεται ταυτόχρονα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται σε υφιστάμενες οδούς, μέσω κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με την Απόφαση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (υπ’αρ. 2501/34/423 γ’/16.02.2022 – ΑΔΑ : Ω58Γ46ΜΤΛΒΙΝ3) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Ο αποκλεισμός της οδού  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 16 Απριλίου 2022.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου και το Τμήμα Τροχαίας Αρναίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 28/2/2022]