ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την ανακατασκευή δύο οδών, προϋπολογισμού 66.063€ και τοιχίων αντιστήριξης προϋπολογισμού 25.326€ στην κοινότητα Μεγάλης Παναγίας, με χρηματοδότηση, από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δύο παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων της Μεγάλης Παναγίας. 

Τα έργα αφορούν σε ανακατασκευή δύο τμημάτων του οδικού δικτύου κοινότητας με μεγάλη κλίση (τσιμεντόδρομοι) μήκους 130μ. και 160μ. αντίστοιχα, που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, καθώς και στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών σε δύο διαφορετικές θέσεις, πλευρικά του οδικού δικτύου στα όρια του οικισμού της Μ. Παναγίας όπου εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων, κατά την διάρκεια περιόδων έντονων βροχοπτώσεων, πραγματοποιούνται φθορές με αποτέλεσμα τμήματα του οδοστρώματος να έχουν υποστεί καθίζηση και να έχουν υποχωρήσει.

Η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την υποστήριξη και συγκράτηση του καταστρώματος της οδού θεωρήθηκε απαραίτητη για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην ευρύτερη περιοχή και την αποφυγή νέας υποχώρησης του οδοστρώματος.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 22/2/2022]