ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Στο «Β’ Τμήμα Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού» εντάχθηκε με απόφαση του ΥΠΕΝ η εκπόνηση της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αριστοτέλη, που αφορά στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων (Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας), και θα διευθετήσει τις μακροχρόνιες χωροταξικές-πολεοδομικές εκκρεμότητες του Δήμου, οι χρήσεις γης, επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων και προστασία φυσικών πόρων, αντικαθιστώντας το ισχύον ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο).

Η εκπόνηση της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως την 30η Ιουνίου 2025, ώστε να ρυθμιστεί η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της συνολικής εδαφικής έκτασης του Δήμου και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  • θα ρυθμιστεί η εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορισμό ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά,
  • θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, στο κτιριακό απόθεμα και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο,
  • θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης πόλης,
  • θα επιδιωχθεί η διαχείριση της γης ως φυσικού πόρου με φειδώ, με επεκτάσεις των σχεδίων των πόλεων όπου αυτό δικαιολογείται
  • θα υποστηριχτεί η δημιουργία ισχυρής και ισορροπημένης παραγωγικής βάσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού και θα οριστούν οι προϋποθέσεις για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδίως αυτών που αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
  • θα διευκολυνθεί η δημιουργία των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης,
  • θα προστατευτούν οι διαθέσιμοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, ως αυτοτελείς αξίες και παράλληλα, θα ενταχθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία,
  • θα προωθηθεί η βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα,
  • θα προωθηθεί η πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους,
  • θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Η επιλογή του Δήμου μας στην αρχική λίστα των 128 ΤΠΣ που εγκρίθηκαν, οφείλεται στην ετοιμότητά μας, αλλά και στην έγκαιρη υποβολή του αιτήματος. Χαίρομαι που το ΥΠΕΝ μας επέλεξε. Η σημασία της χωροταξίας ως βάσης για το σχεδιασμό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, τον προγραμματισμό υποδομών και τη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής, καθιστά την εξασφάλιση πόρων και την έναρξη των διαδικασιών για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αριστοτέλη, μια εξαιρετική είδηση για το τέλος του 2021. Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός, θα “ξεκλειδώσει” δυνατότητες, θα διορθώσει λάθη του παρελθόντος σε όλους τους οικισμούς, θα προσδώσει νέα δυναμική στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και θα αποτελέσει ένα ακόμα “εργαλείο” στην προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε έναν σύγχρονο Δήμο Αριστοτέλη.»

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 29/12/2021]