ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Από το Δήμο Αριστοτέλη, ανακοινώθηκαν τα κάτωθι

Όπως υποσχεθήκαμε, πριν την εκπνοή του έτους, παραλάβαμε από τον Ελληνικό Χρυσό το σύνολο των μελετών που αφορούν την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αρχιτεκτονική ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Στρατωνίου!!

Επομένως :

  • η μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης της παραλίας
  • η μελέτη υδραυλικών έργων -δικτύων ομβρίων
  • η μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας
  • η ακτομηχανική μελέτη και
  • η μελέτη προστασίας από τη διάβρωση, αποτελούν τα τμήματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υποβληθεί προς αδειοδότηση από το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά.

Κατά το διάστημα των εορτών ή λίγο μετά από αυτές θα οργανώσω συζήτηση διαβούλευσης με τους αιρετούς του Στρατωνίου προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις επί των μελετών.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου και την εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου θα εισέλθουμε στη φάση της αδειοδότησης της συνολικής μελέτης ως το προαπαιτούμενο στάδιο για την έναρξη της κατασκευής.

Το έργο αντιμετωπίζεται ενιαία, ως περιβαλλοντικό έργο και ως αρχιτεκτονική ανάπλαση!

Είναι προφανές, και στην περίπτωση του Στρατωνίου, ότι οι υποσχέσεις δίνονται για να υλοποιούνται σε ότι αφορά τη δική μας Δημοτική Αρχή.

Και αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι έχουμε ξεμπλοκάρει αδειοδοτικά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το έργο της ολοκλήρωσης του λιμένα του Στρατωνίου (έργο 800.000 ευρώ) και  για πρώτη φορά έχουμε απτές αποδείξεις ότι θα επαναλειτουργήσει η σχολή του ΟΑΕΔ, τότε μπορούμε να μιλάμε για προώθηση και επίλυση οραματικών ζητημάτων που απασχολούν τη συγκεκριμένη τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 21/12/2021]