ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΣΠΑΝΕ ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τρεις θα είναι οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής την επόμενη χρονιά.

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθορίζονται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι συνολικής διάρκειας 30 ως εξής:

  • Από 1 έως 10 Μαΐου
  • Από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και
  • Από 1 έως 10 Νοεμβρίου

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εκπτωτικών περιόδων, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων, τις εξής 2 Κυριακές:

  • Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου και
  • Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου

Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρετικά κατά τις παραπάνω Κυριακές, εντός του πλαισίου ωραρίου, δηλαδή από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τις υπόλοιπες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων, επιτρέπεται η λειτουργία όσων καταστημάτων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/ 2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μόνο στην περίπτωση που αυτές οι ημέρες περιλαμβάνονται στις Κυριακές για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική αιτιολογημένη απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την σχετική εξουσιοδότηση που παρέχει η ίδια διάταξη.

Η απόφαση αφορά τη λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων σε κανονικές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση τυχόν εξειδικευμένα μέτρα ή αποφάσεις που λαμβάνονται και ισχύουν για την πρόληψη της πανδημίας του COVID -19 ως ειδικά μέτρα, υπερισχύουν.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 23/11/2021]