ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

Με προϋπολογισμό 774.848,57 € ξεκινά το έργο  «Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ», καθώς υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο η σύμβαση με τον ανάδοχο, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Β Φάση».

Το έργο, που είχε αρχικό προϋπολογισμό 1.500.000 €, συγκαταλέγεται σε μια σειρά έργων που υπέστησαν μεγάλες καθυστερήσεις στην προέγκριση τευχών δημοπράτησης, λόγω πολλαπλών διορθώσεων στον φάκελο που ζητήθηκαν από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

Μέχρι σήμερα η πρόσβαση στον χώρο του ΧΥΤΑ γίνεται από την επαρχιακή οδό Αρναίας – Στανού, εν συνέχεια μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, για μήκος 500μ περίπου και δυο τελευταίο τμήμα, μέσω της υφιστάμενης χωμάτινης οδού 1,3 χιλ..

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ με σύγχρονο ασφαλτοτάπητα στο χωμάτινο μέρος, βελτίωση του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου τμήματος και η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου, στο σημείο διασταύρωσης με τον οδικό άξονα Αρναίας-Στανού, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις για την επιφανειακή απορροή υδάτων σε σημεία που ο δρόμος διασταυρώνεται με ρέματα της περιοχής.

«Μία υποδομή κομβικής σημασίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Αριστοτέλη, βελτιώνεται για να εξυπηρετήσει ακόμα καλύτερα τους στόχους της καθημερινότητας, δημιουργώντας μαζί με άλλα έργα, αντιπλημμυρικά, αθλητικά, ενεργειακά, οδικά και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, ένα πλέγμα υποδομών αναβάθμισης της ποιότητας ζωής με την ολοκλήρωσή τους», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος.  

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 3/11/2021]