ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΓΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Πρόταση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» υπέβαλε ο Δήμος Αριστοτέλη, για τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στη θέση Λόγγος, του οικισμού Μεγάλης Παναγίας.

Το έργο, προϋπολογισμού 910.087,64 ευρώ, αποσκοπεί στην εναρμόνιση του δημοτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών, τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.

Στο Πράσινο Σημείο Δήμου Αριστοτέλη θα συλλέγονται τα εξής υλικά:

 1. Χαρτί συσκευασίας
 2. Λευκό έντυπο χαρτί
 3. Ανάμικτα λοιπά χαρτιά (μη συσκευασίες)
 4. Ανάμικτες πλαστικές συσκευασίες
 5. PET φιάλες
 6. Ανάμικτα λοιπά πλαστικά (μη συσκευασίες)
 7. Σίδηρος
 8. Αλουμίνιο
 9. Γυάλινες συσκευασίες
 10. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 11. Βρώσιμα Λίπη & Έλαια (ΒΛΕ)
 12. Απόβλητα από Μικροεπισκευές και Συντηρήσεις Οικιών (ΑΜΣΟ)
 13. Ξύλινες συσκευασίες
 14. Φορητές μπαταρίες
 15. Κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα
 16. Πράσινα, κλαδέματα
 17. Ογκώδη
 18. Είδη για επαναχρησιμοποίηση (Είδη ρουχισμού, παιχνίδια, λειτουργικές ηλεκτρικές συσκευές κλπ)

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 6/7/2021]