ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ 86 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ «ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ»

Από το φθινόπωρο και μετά θα πρέπει να αναμένονται σοβαρότερες εξελίξεις όσον αφορά στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, προϋπολογισμού περίπου 86 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και αμέσως μετά, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, θα δημοπρατηθεί η Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που πρόσφατα «ανέβηκε» στη «Διαύγεια», εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του Σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση της Δ18 για τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- Α’ ΦΑΣΗΣ» έως τις 08-09-2021.

Το σχετικό έγγραφο μάλιστα να αναφέρει ότι ο Ανάδοχος με την από 07-06-2021 αίτησή του ζήτησε νέα παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης μέχρι τις 08-09-2021. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης, που αντικείμενό της είναι ο έλεγχος, η αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η έγκριση του Πρακτικού προεπιλογής των Ενδιαφερόμενων (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 08-09-2021.

Ανάλογη παράταση για τις 8 Σεπτεμβρίου δόθηκε και για τις εργασίες του τεχνικού συμβούλου («ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.») που επίσης στις αρχές Ιουνίου ζήτησε πρόσθετο χρόνο, αλλά και για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο («ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ») που επίσης ζήτησε περαιτέρω περιθώριο χρόνου. 

Αρα, εφόσον αυτά τα χρονοδιαγράμματα έχουν βάση και τηρηθούν, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις μετά το τέλος του καλοκαιριού του 2021 και ειδικότερα από το φθινόπωρο.

Για το έργο είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρεις κοινοπραξίες: α) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, β) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT – SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., γ) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Αρχικά, στις προθέσεις του υπουργείο Υποδομών και μεταφορών ήταν το έργο να έχει προσωρινό ανάδοχο μέχρι το τέλος του έτους και να υπογραφεί εντός του Α’ τριμήνου του 2022, ωστόσο, μένει να φανεί ποιο μπορεί να είναι το νέο χρονοδιάγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι το project έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, η διάρκεια του έργου είναι 30 χρόνια (360 μήνες) εκ των οποίων τα τρία χρόνια θα αφορούν στην κατασκευή του Φράγματος, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και των απαραίτητων δικτύων και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 85,4 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 105,9 εκατ. ευρώ).

Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών: του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ, των εξωτερικών δικτύων.

Η σκοπιμότητα του Έργου αφορά στην ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και θα εξασφαλιστεί η άρδευση 24.000 στρεμμάτων. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

Η πρώτη φάση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατά τη β΄ φάση θα διεξαχθεί ανταγωνιστικός διάλογος που θα οριστικοποιήσει το αντικείμενο του έργου και άλλες παραμέτρους, ενώ στην τρίτη φάση θα δοθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές από τις οποίες θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου

[ΠΗΓΗ: https://www.insider.gr/, του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, 29/6/2021]