ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει το θετικότερο για το περιβάλλον οικολογικό αποτύπωμα, θέτει σε επεκτατική εφαρμογή το πρόγραμμα ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προς θρυμματισμό και κομποστοποίηση, που βάσει του όρου Δ1.27 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 πραγματοποιείται από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλογή των πράσινων κηπευτικών καταλοίπων από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις απόθεσης με σκοπό την παραγωγή θρυμματισμένης δασικής βιομάζας και compost, τα οποία μεταξύ άλλων θα διατεθούν/χρησιμοποιηθούν σε αναπλάσεις δημοτικών χώρων. Αναφερόμαστε σε ουσιαστική προσφορά προς τους δημότες (επαγγελματίες, επιχειρηματίες και κατοίκους), δεδομένου ότι η εφαρμογή του προγράμματος τους απαλλάσσει χωρίς κανένα οικονομικό κόστος από το βάρος της μεταφοράς και άναρχης απόθεσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.

Από την άλλη μεριά, το πρόγραμμα αποτελεί βάση για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης σε έναν τουριστικό Δήμο, όπου η zero waste φιλοσοφία για τα κηπευτικά απόβλητα προσθέτει πολλούς επικοινωνιακούς πόντους στην τουριστική προβολή του προορισμού:

  • όλα τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται και δεν αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ
  • πραγματοποιείται τεράστια αλλαγή στον τρόπο ροής υλικών σε όλη την κοινωνία, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τους προέδρους των κοινοτήτων Στρατονίκης, Σταγείρων, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Αρναίας και Πυργαδικίων, (προσεχώς συνεχίζουμε και στις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου μας), τόπους απόθεσης, όπως αυτοί έχουν υποδειχθεί από τα κοινοτικά συμβούλια τους, προκειμένου να προβούμε σε εργασίες περίφραξης και οροθέτησής τους.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 21/4/2021]