ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΣΟΥΝ

 

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έχοντας θέσει συγκεκριμένους στόχους, για την υλοποίηση των οποίων υλοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με όλα τα κράτη- μέλη και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται. Στην Ελλάδα έχει συζητηθεί πολύ η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα ανοίξει το δρόμο για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη συμβαδίζοντας με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας. Μεγάλα στοιχήματα για την χώρα μας αποτελούν οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και η παραγωγή κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών που θα αποτελέσουν το όχημα για την μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον – καθώς αποτελούν την πρώτη ύλη για την κατασκευή βιώσιμων βιομηχανικών προϊόντων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των καθημερινών μας δραστηριοτήτων, όπως είναι ο τεχνολογικός και ιατρικός εξοπλισμός.

Ένα σημαντικό τμήμα του ορυκτού πλούτου της χώρας έχει αναλάβει να αξιοποιήσει η Ελληνικός Χρυσός, η οποία λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και πρόσφατα υπέγραψε αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση που αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Με τη νέα αυτή συμφωνία η εταιρεία στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο με υπευθυνότητα και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, μέσω επιπλέον επενδύσεων για την πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων και την αύξηση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, όπως ο χρυσός, ο χαλκός, ο άργυρος, ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. Επιπλέον, έχοντας εξαγωγικό προσανατολισμό προβλέπεται η αξία των εξαγωγών της, σε βάθος 25ετίας, να ανέλθει στα €11,3 δισ., συμβάλλοντας στην μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Εκτός όμως από τις οικονομικές διαστάσεις της νέας σύμβασης, ιδιαίτερη σημασία έχει η βασική προτεραιότητα που την διέπει, που δεν είναι άλλη από την προστασία και διαρκή αποκατάσταση του περιβάλλοντος, με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, το νέο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει:

· μείωση 40% στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της Ξηρής Απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων. Ο μειωμένος όγκος που αυτά θα καταλαμβάνουν κατόπιν της αφύγρανσης και συμπίεσής τους που προβλέπει η συγκεκριμένη μέθοδος, μειώνει δραστικά την επιφάνεια κατάληψης από 2 χώρους που είχαν αρχικά προβλεφθεί σε 1.

· αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκ. κ.μ. σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο ασφαλούς απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων

· ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, με την κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, αξίας 130+εκ,

· Αντιπλημμυρική οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων της

· Διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης μέσω εξειδικευμένων συστημάτων

· συνεχή παρακολούθηση 24/7 όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και γύρω από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις με το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 400+ σημείων.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής συμφωνίας, η Ελληνικός Χρυσός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και δέσμευση να συνεχίσει να υποστηρίζει την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με την υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων ύψους €70 εκατ., για έργα κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης, σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

[ΠΗΓΗ: https://www.gazzetta.gr/, 15/4/2021]