«ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives», υπέγραψε ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον Covid- 19, του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Η συνεργασία αφορά στο Κοινωνικό Πρόγραμμα: «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19» με προσφορά διατακτικών επιταγών σε δικαιούχους-ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα καταστήματα υπεραγοράς  (super market).

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας και στήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Συνολικά η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη θα προσφέρει διατακτικές επιταγές ποσού 120,00€ η καθεμία σε είκοσι (20) ωφελούμενους.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 20/12/2020]