ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ -ΣΤΑ 257 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙ

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η ισχύς του μηχανισμού “Συν-Εργασία” για άλλους δυόμισι μήνες.

Αυτό ανέφερε χθες ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, υπενθυμίζοντας σχετική διάταξη που προβλέπει την παράταση του εν λόγω μηχανισμού έως την 31η Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως το αρχικό πλαίσιο προέβλεπε την ισχύ του έως σήμερα 15 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μετατοπίστηκε προκειμένου να διευρυνθεί η χρονική περίοδος κάλυψης των επιχειρήσεων που δικαιούνται να ενταχθούν στο μηχανισμό αυτό.

Επίσης, έχει μετατοπισθεί το χρονικό ορόσημο μέχρι το οποίο μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι σ΄αυτόν. Συγκεκριμένα, στην “Συν-Εργασία” μπορούν να ενταχθούν όσοι προσλήφθηκαν έως 10 Αυγούστου. Εξάλλου, από την 1η Ιουλίου, έχει αυξηθεί το εύρος της επιδότησης του κράτους σε σχέση με τις εισφορές.

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών και των εργατικών εισφορών επί του ποσού του μισθού που αντιστοιχεί στο χρόνο που δεν εργάζεται πλέον ο εργαζόμενος που εντάσσεται στη “Συν-Εργασία”.

Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα μεταξύ 15ης και 30ης Ιουνίου, η επιδότηση αφορούσε μόνο το 60% των εργοδοτικών εισφορών επί του μισθού που αντιστοιχεί στο χρόνο εργασίας που δεν απασχολείται ο “συν-εργαζόμενος”.

Κατά τ΄άλλα, παρέμεινε η ενίσχυση 60% επί του απωλεσθέντος καθαρού μισθού των “συν-εργαζόμενων”.

Σημειώνεται, εξάλλου, πως έως τις 24 Οκτωβρίου μπορούν να γίνουν δηλώσεις οικονομικών στοιχείων (β΄ φάση) εργαζομένων για ένταξη τους στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” για το Σεπτέμβριο. 

Έως τις 31 Οκτωβρίου, επίσης, υποβάλλονται δηλώσεις των στοιχείων (α΄ φάση) των εργαζομένων που εντάσσονται στη “Συν-Εργασία” για τον Οκτώβριο.  

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2021, το συνολικό κονδύλι το οποίο προβλέπεται να διατεθεί για το διάστημα Ιουνίου -Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 257 εκατ. ευρώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 15/10/2020]