BIS: ΘΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ 1 ΣΤΙΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2021

Δύο μελέτες που έδωσε στην δημοσιότητα στις 12 και 13 Οκτωβρίου το τμήμα μελετών και έρευνας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) στην Ελβετία, προβλέπουν ένα νέο κύμα χρεοκοπίας επιχειρήσεων το 2021 με μεγάλη αύξηση της ανεργίας. 

Οι δύο μελέτες με τίτλους “Bankruptcies, unemployment and reallocation from Covid-19” και “The outlook for business bankruptcies” επιβεβαιώνουν ότι :

Οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων, παρά τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις των κυβερνήσεων και των τραπεζών, θα συνεχίσουν και το 2021 και θα κυμανθούν στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία) σε επίπεδα πολύ υψηλά (20%) παρά την προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ, μετά την κατακόρυφη πτώση του 2020.

Το πραγματικό κύμα ανεργίας που ακολουθεί την “έξοδο” από την πανδημία δεν έχει ακόμα εμφανιστεί στην οικονομία και στην κοινωνία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως και οι αποκαλούμενες επιχειρήσεις “ζόμπι”, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι σήμερα διατηρηθεί εν ζωή μόνο χάρη στη εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και τις κρατικές παρεμβάσεις επιδοματικής στήριξης.

Σύμφωνα με τις δύο μελέτες της BIS, “τo αναμενόμενο κύμα χρεοκοπιών επιχειρήσεων μετά την εμφάνιση της πανδημίας δεν έχει ακόμα εμφανισθεί, εν μέρη λόγω των μέτρων στήριξης (σ.σ. κυβερνητικής πολιτικής), αλλά και λόγω της εγγενούς χρονικής υστέρησης μεταξύ της πτώσης του ΑΕΠ (σ.σ. ύφεσης) και της εκδήλωσης της αφερεγγυότητας (σ.σ. των επιχειρήσεων)…”.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η άνευ προηγουμένου παρεμβάσεις στήριξης μετά τον Μάρτιο σε επίπεδο νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, έχουν περιορίσει προσωρινά τον αντίκτυπο της απότομης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Όμως οι συνέπειες της πανδημίας και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που ήδη η διεθνής οικονομία βάδιζε ολοένα και βαθύτερα στην ύφεση, οδηγούν αναπόφευκτα σε χρεοκοπίες και κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας σε μεγάλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με κάποια υστέρηση χρονική σε σύγκριση με την ταχύτητα πτώσης του ΑΕΠ.     

Στο σημείο αυτό και οι δύο μελέτες “συνιστούν” στις κυβερνήσεις την ανάγκη ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων σε τμήματα της οικονομικής δραστηριότητας (επιχειρήσεις) με καλύτερες “προοπτικές” προκειμένου να στηριχθεί η ανάκαμψη μετά την πανδημία και την εκτεταμένη ανεργία στους “αδύναμους” κλάδους… 

Όπως αναφέρεται στην δεύτερη μελέτη (“The outlook for business bankruptcies), “το προβλεπόμενο κύμα πτωχέυσεων απαιτεί ενα μείγμα πολιτικής που θα υποστηρίζει τις οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα, γρήγορα και αποτελεσματικά θα ανακατανέμει πόρους σε επιχειρήσεις και τομείς με καλύτερες προοπτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης μετά την πανδημία παγκοσμίως”.

Τα διαγράμματα που συνοδεύουν τις μελέτες, καθιστούν σαφές ότι η χρεοκοπία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αναπόφευκτη…

Παρεμπιπτόντως είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τελευταία στην Ελλάδα από τις  επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα προβλέπεται το κλείσιμο 90 – 100 χιλιάδων επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρεται στις δύο μελέτες “αντιμέτωπες με την πρωτοφανή επείγουσα ανάγκη και αβεβαιότητα, οι αρχές πρέπει να χαράξουν πολιτική αρχικά προσανατολίζοντας τα μέτρα τους στην σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, την πρόληψη και διαχείριση των πτωχεύσεων των επιχειρήσεων και στην συγκράτηση των αποτελεσμάτων της πτώσης της απασχόλησης… Και καθώς η αβεβαιότητα (σ.σ. θα ) υποχωρεί σταδιακά θα πρέπει να προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές…με στόχο την διαχείριση της κρίσης και την ανακατανομή των πόρων από τις επιχειρήσεις με κακές προοπτικές σε εκείνες που διαθέτουν ελπιδοφόρες δραστηριότητες.

Σημειώνεται δε στο σημείο αυτό ότι στις ΗΠΑ αυτό έχει αρχίσει να οδηγεί στο κλείσιμο των επιχειρήσεων “ζόμπι” και στην εκκαθάριση των μικρομεσαίων που δεν αντέχουν στην κρίση, με αποτέλεσμα τα 2/3 των Μικρομεσαίων να εκκαθαρίζονται ήδη με βάση το πτωχευτικό δίκαιο…   

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Γ. Αγγέλη, 15/10/2020]