ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Εκπαιδευτικό εργαστήριο (workshop) για τον βιώσιμο τουρισμό στο πλαίσιο του έργου SUSTOWNS,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Mediterranean, ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Ο Δήμος Αριστοτέλη ως προσκεκλημένος Δήμος (associated partner) θα αποτελέσει περιοχή-πιλότο για την εφαρμογή μεθοδολογίας προώθησης βιώσιμου τουρισμού.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 2020]