ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για νέα ξενοδοχεία στην Χαλκιδική

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, αιτούμενης δυναμικότητας 294 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 26.237,69 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.», στην Χαλκιδική, εφόσον τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΜΠΕ και εφόσον μετά από τον έλεγχο της αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής η οποία συνυπολογίζει το σύνολο των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και των απόψεων, αναφορών, αντιρρήσεων ή/και προτάσεων από πολίτες ή/και φορείς, διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 2020]