Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ X-MINE

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μία από τις 4 μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που εφαρμόζουν πιλοτικά το πρόγραμμα

Με απόλυτη επιτυχία και την συμμετοχή εκπροσώπων του φορέα X-Mine από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διακεκριμένων επιστημόνων, φορέων και στελεχών του μεταλλευτικού κλάδου και του τομέα της γεωλογίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το X-Mine Industrial Workshop, το οποίο διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από την Ελληνικός Χρυσός διαδικτυακά.

Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε η ουσιαστική συμμετοχή της εταιρείας στην διαμόρφωση καινοτόμων μεθόδων έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, εισάγοντας στην Ελλάδα τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες για μια ασφαλή, αποδοτική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Η Ελληνικός Χρυσός συμμετέχει στο καινοτόμο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο X-Mine το οποίο αποτελεί σύμπραξη φορέων, ερευνητικών κέντρων, εταιριών και άλλων οργανισμών, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την περιβαλλοντικά φιλική και ελάχιστα παρεμβατική γεωλογική έρευνα, ανίχνευση και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών. Τα ευρήματα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας μελλοντικής εξόρυξης, σε σύγκριση με υπάρχουσες μεταλλευτικές τεχνολογίες. Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το  πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, και υλοποιείται επιτυχώς σε 4 μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την χώρα μας να εκπροσωπείται από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο αυτό, το X-MineIndustrialWorkshop πραγματοποιείται περιοδικά ως μια τεχνική ενημερωτική ημερίδα που προσφέρει την δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος να μοιραστούν με την ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπροσώπους φορέων και τοπικών κοινωνιών, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη του μεταλλευτικού κλάδου, τα ερευνητικά ορόσημα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα του προγράμματος, στην κατεύθυνση μιας όλο και πιο βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας με το βλέμμα στο μέλλον.

[ΠΗΓΗ: https://www.hellas-gold.com/, 20/7/2020]