ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΈΡΓΟ ΥΨΟΥΣ 1.484.790 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ

Στην αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας και στη ριζική αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκειας ύδρευσης του συνόλου των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων, αποσκοπεί η προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου, προϋπολογισμού 1.484.79,88 ευρώ, που ξεκινά άμεσα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, από το Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει και τη δοκιμαστική λειτουργία, 15 μήνες.

Το έργο, που θα εξασφαλίσει τον ενιαίο έλεγχο των εγκαταστάσεων ύδρευσης των οικισμών του παράκτιου μετώπου του Δήμου μέσα από κεντρικό σταθμό που θα βρίσκεται στο Δημαρχείο, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία πλήθος ειδικών αισθητήρων και μετρητών ποικίλων παραμέτρων (πίεσης, ποιότητας και στάθμης νερού, στάθμης χλωρίου, κλπ), καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την εξασφάλιση αυτοματισμών, για  τον εντοπισμό διαρροών, τον υπολογισμό ισοζυγίου νερού και την εν γένει βελτιστοποίηση της διαχείρισης του δικτύου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επικεφαλής της αναδόχου εταιρείας (NRG Systems) κ. Νίκο Μπακαλίδη, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε τα εξής:

«Το έργο που ξεκινά, “δένει” με τη συνολική αντίληψή μας για τη δημιουργία ενός “έξυπνου” Δήμου Αριστοτέλη που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ως τουριστικός προορισμός.

Με τον ενιαίο ηλεκτρονικό έλεγχο της καθημερινής διαχείρισης της υδροδότησης και τη συνεπαγόμενη στοχευμένη επέμβαση σε ενδεχόμενες βλάβες, εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα νερού, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις διαρροές ενισχύοντας αισθητά την επάρκεια και εξοικονομούμε πόρους: με τον εξορθολογισμό στη χρήση του χλωρίου, μειώνοντας τις ανάγκες και τα έξοδα κίνησης, περιορίζοντας το κόστος των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, θέτουμε τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος.

Σήμερα, το έργο που υλοποιείται, ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος από το 2018 αφορά μόνο τους παράκτιους οικισμούς, χωρίς πρόβλεψη για τον υπόλοιπο δήμο. Η παράλειψη αυτή θα διορθωθεί, αφού έχω ήδη δώσει εντολή για την σύνταξη μελέτης, αντίστοιχης υποδομής στους ορεινούς οικισμούς. Στον αντίποδα δράσεις που προωθούνται πρώτα στους ορεινούς οικισμούς, θα επεκταθούν σε επόμενη φάση στους παραθαλάσσιους. Ενεργούμε μεθοδικά, με πρόγραμμα, κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία για έναν Δήμο με 16 πρωτεύουσες.

Συνεχίζουμε με καθημερινή σκληρή δουλειά και αλλάζουμε “ταχύτητα” και προοπτικές για τον τόπο μας. Κάθε έργο, κάθε δράση, κάθε πρωτοβουλία, είναι ακόμα ένα βήμα προς το μέλλον του Δήμου Αριστοτέλη.»

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 23/7/2020]