ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα υλοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας, έπειτα από πρόσκληση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Τσαλικάκη και της Υποδιοικήτριας κα. Χατζοπούλου, στην έδρα της 4ης” αναφέρει μεταξύ άλλων η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κατερίνα Ζωγράφου και συνεχίζει λέγοντας:

Συζητήθηκαν οι δράσεις και η αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού κατά την καλοκαιρινή περίοδο στη Χαλκιδική.

Η προσέλευση τουριστών ιδίως οδικώς, η διαχείριση ύποπτων ως κρούσματα περιστατικών και η στήριξη των δομών υγείας της Χαλκιδικής κυριάρχησαν στη συζήτηση.

Τοποθετήσεις και προτάσεις κατεγράφησαν και προωθούνται στην κεντρική κυβέρνηση.

Οι φορείς της Χαλκιδικής δηλώνουν παρόντες και συμβάλλουν καθοριστικά, ο καθένας με την δυνατότητα και τα μέσα που διαθέτει.

Η συνεργασία όλων απαραίτητη και δεδομένη ας μου επιτραπεί, για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 18/6/2020]