ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Από Δευτέρα 22 Ιουνίου- Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα γίνονται στο “κτίριο” της κοινότητας Ολυμπιάδας οι αιτήσεις για τα καυσόξυλα.

Να έχετε μαζί σας : αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, απόδειξη ΟΓΑ, πιστοποιητικό τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας.

Ώρες από 10.00-13.00 και 18-20.00

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/6/2020]