ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, μετά την εκδήλωση της πανδημίας, εκφράζουν στελέχη του κλάδου. Ειδικότερα, ισχυροποιούνται οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες κατηγορίες πρώτων υλών, όπως αρκετά είδη βιομηχανικών ορυκτών, ενώ –παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις–, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα δεν επλήγη σε τόσο μεγάλο βαθμό λόγω του «κλεισίματος» της οικονομίας. Ωστόσο, η ανυπαρξία δημόσιων έργων δεν θα μπορούσε να μην προκαλεί επιπτώσεις στον κλάδο.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας, στόχος είναι να διατηρηθεί η συνεισφορά του εξορυκτικού κλάδου στο 3% και να ενισχυθεί η συμβολή του στη μεγέθυνση της βιομηχανίας από το 8% του ΑΕΠ, σταδιακά τα επόμενα χρόνια στο 15%.

Όπως ανέφερε κατά το πρόσφατο διαδικτυακό φόρουμ των Δελφών, προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν οι εξαγωγές σε ποσοστό έως και 10%.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Της ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 21/6/2020]