ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, για εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική). Υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και η επιτυχής συμμετοχή  σε αυτό οδηγεί στην επιδότηση ανά ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης στο αντικείμενο κατάρτισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias 

Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2020 και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: τηλέφωνο: 2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», που υλοποιείταιμέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο;Ε.Κ.Τ.).

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 23/1/2020]