ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019, θα υποβάλλονται οι νέες αιτήσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο χώρο της Δομής, που στεγάζεται στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της Δομής:2377022791.

Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  5. Βεβαίωση μη ένταξης στο ΤΕΒΑ
  6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
  7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (αν υπάρχει)

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 2/10/2019]