ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σε Ιερισσό και Μεγάλη Παναγιά

Εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Μ.Παναγίας, συνολικής δόμησης 1.060 τ.μ. και συνολικού προϋπολογισμού 588.460,00€.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μ.Παναγίας, από την κατηγορία Η κατά ΚΕΝΑΚ, που κατατάχθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, στην κατηγορία Β.

Ομοίως εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ιερισσού, συνολικής δόμησης 951,76 τ.μ. και συνολικού προϋπολογισμού 449.960 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ιερισσού, από την κατηγορία Ζ κατά ΚΕΝΑΚ, που κατατάχθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, στην κατηγορία Β+ και στην αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Ιερισσού από την κατηγορία Ζ κατά ΚΕΝΑΚ, που κατατάχθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, στην κατηγορία Β.

Και τα δύο έργα αποτελούν τμήμα του ολοκληρωμένου μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2020 Δήμου Αριστοτέλη (225/2016 ΑΔΣ) και του Σχεδίου Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Δήμου Αριστοτέλη (156/2018 ΑΔΣ), που εκπονήθηκε σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Περιβαλλοντική νομοθεσία (Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

[ΠΗΓΗ: https://www.grtimes.gr, https://www.halkidikifocus.gr/, 14/2/2019]