ΚΑΘΕΙΣ «ΕΦ’ Ω ΕΤΑΧΘΗ»

Μπορεί η κα Σταυρούλα Πουλημένη σε άρθρο της στο alterthess.gr, επαναλαμβάνοντας την άκυρη επιχειρηματολογία των πολεμίων της επένδυσης στην ΒΑ Χαλκιδική, να προσπαθεί να διασπείρει αμφιβολίες για το έργο, αλλά δυστυχώς γι’ αυτήν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. The facts speak for themselves, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι…

Και ας ξεκινήσουμε από τα μεταφερόμενα απόβλητα: Η μεταφορά των αποβλήτων είναι μέρος του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει σε μεγάλο μέρος παλαιότερες αποθέσεις που είχαν προκύψει από προηγούμενη χρήση της περιοχής πολύ πριν την έλευση της Ελληνικός Χρυσός.

Συγκεκριμένα, το υπόλειμμα από τον καθαρισμό της παλιάς λίμνης τελμάτων είναι ένα απόβλητο που βρισκόταν στην περιοχή της Ολυμπιάδας για δεκαετίες, χωρίς λήψη κανενός μέτρου προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΕΧ απομακρύνει το εν λόγω υλικό  από την Ολυμπιάδα και το μεταφέρει για να το αποθέσει με περιβαλλοντική ασφάλεια στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα που έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Τα επιχειρήματα των antigold αρνητών, όχι μόνο παραβλέπουν τις ουσιώδεις βελτιώσεις που έχει επιφέρει το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην περιοχή, αλλά έχουν σκοπό να παρακωλύουν και να εμποδίζουν την ομαλή συνέχισή και ολοκλήρωση του έργου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδοθεί η ζώνη προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία εντός του 2019.

Όσον αφορά τον Κοκκινόλακκα, η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει στην τεχνολογία ξηρής απόθεσης, μία από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς στη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων. Αυτή εφαρμόζεται στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα, έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης που σχεδιάστηκε με βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Στοχεύει στην πλήρη απελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των παλαιών χώρων απόθεσης και την ενοποίησή τους, συμβάλλοντας στην παράλληλη αποκατάσταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης είναι απολύτως σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη από το 2013, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές που υιοθετήθηκαν είναι σαφώς ανώτερες από τις προδιαγραφές που ορίζονται στην αρχική αδειοδότηση.  Στην πράξη, η εταιρεία εφαρμόζει στον Κοκκινόλακα ένα σύστημα στεγάνωσης από 4 διαφορετικά υλικά (όχι μόνο μια πλαστική μεμβράνη που είχε αρχικά προβλεφθεί) με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του υπεδάφους από διαρροές, μια επιλογή που μεγιστοποιεί την ασφάλεια και την ευστάθεια της εγκατάστασης.

Να θυμίσουμε τέλος, ότι από το 2012 η εταιρεία εφαρμόζει εκτεταμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, με το οποίο παρακολουθεί στενά όλους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ενώ το σύνολο των στοιχείων των μετρήσεων ανάλυσης ποιότητας περιβάλλοντος και εκπομπών, υποβάλλονται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όλα τα άλλα είναι φανταστικά σενάρια και κινδυνολογίες και ανήκουν στην σφαίρα της προπαγανδιστικής παραφιλολογίας.