ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει ότι οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη μπορούν να υποβάλουν, μέχρι 31 Αυγούστου 2018, αιτήσεις για διάθεση από το Δασαρχείο καυσόξυλων ατομικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (ένας ανά οικογένεια), θα πρέπει να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ώρες, στις Τοπικές-Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Η ποσότητα καυσόξυλων ατομικών αναγκών, που θα διατεθεί στο κάθε δικαιούχο και η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.

Η σειρά προτεραιότητας για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα είναι:

 1. Συνταξιούχοι ΟΓΑ
 2. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%
 3. Πολύτεκνες-Τρίτεκνες οικογένειες
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Οικογένειες στρατευμένων
 6. Υπόλοιποι κάτοικοι

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Επιπλέον οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συνυποβάλλουν:

 1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ. Η ιδιότητα του συνταξιούχου βεβαιώνεται με κατάσταση που υποβάλλει ο Δήμος.
 2. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Η ιδιότητα της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τον Δήμο, με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67 %. Βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης.
 4. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. Η ιδιότητα βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.
 5. Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη. Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δασαρχείου 2372 0 21202-62-01 & στα των κατά τόπους Κοινοτήτων :

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 4/8/2018]