ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Χελώνα βρέθηκε στο δάσος της Βαρβάρας, κοντά στο χωριό, το Σάββατο 28 Απριλίου, από τον Αντιδήμαρχο Αριστοτέλη Γιώργο Κωτάκη. Έχει μήκος 57 εκατοστά κα πλάτος 35. Τα δεδομένα της όταν ζυγιστεί θα μεταβιβαστούν στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να γίνει η σχετική ταυτοποίηση είδους, φυλής κ.λπ.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr/, 30/4/2018]