ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ «ΦΡΑΓΜΑ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ»… ΝΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ (!!!???)

Όπως μας πληροφορούν κάτοικοι από τη Μ. Παναγία οι σωλήνες του φράγματος συνεχίζουν να παραμένουν ανοικτοί…

Αποτέλεσμα; Να διαφεύγουν ανεξέλεγκτα όλες εκείνες οι ποσότητες νερού που θα μπορούσαν να περισυλλεγούν μετά τις πολύ καλές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών για να γίνει η αναπλήρωση του φράγματος.

Γεγονός που φαινομενικά δείχνει να “καίει” την antigold κοινότητα, καθώς σ’ αυτό το φράγμα και τα υδάτινα αποθέματα του δείχνει να έχει εναποθέσει την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων δίψας ανθρώπων και καλλιεργειών για τις επόμενες δεκαετίες. Μπορεί και αιώνες…

Αυτή η πρεμούρα τους όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση και πάλι με την πραγματικότητα, ως συνήθως…Όπως μάθαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη, οι σωλήνες αφήνονται ανοιχτοί γιατί το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο φράγμα μυρίζει άσχημα λόγο αποσύνθεσης των φύλλων των δένδρων. Γι αυτό το λόγο και δεν το χρησιμοποιείται το φράγμα για την ύδρευση του οικισμού.

Προφανώς όμως αυτό το φράγμα και οι συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτό βόλεψε για να δημιουργήσουν οι antigold ένα νέο αρνητικό επικοινωνιακό ντόρο γύρω από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και τις ερευνητικές γεωτρήσεις υποστηρίζοντας ένα σωρό μπούρδες.

Σε κάθε περίπτωση με ανοιχτούς σωλήνες στην βάση τους φράγματος είναι μαθηματικά αδύνατο να μείνει το νερό μέσα σ’ αυτό. Εκτός εάν οι Σκουριές ειδικότερα και η μεταλλευτική δραστηριότητα γενικότερα έχουν επιπτώσεις μεταξύ άλλων και στα μαθηματικά…

Κατά τ’ άλλα νερά υπάρχουν. Θα σταματήσουν να υπάρχουν, αν σταματήσει να βρέχει για πάντα. Αν οι antigold το ξέρουν και αυτό να μας το πουν..

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, 30/5/2017]