Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΓΓΛΕΖΗ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΧαλκιδικήςΑναφορικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στις 08/02/2017 και αφορά ρύθμιση για πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης και οδοιπορικών των  εκπαιδευτικών, η Διεύθυνση Π.Ε Χαλκιδικής διευκρινίζει τα παρακάτω:

«Η εν λόγω τροπολογία αφορά περίπου εβδομήντα (70) εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής, εκ των οποίων οι δύο (2) έχουν αποσπαστεί σε Βουλευτικά γραφεία.

Επομένως, η τροπολογία για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης αφορά στη συντριπτική της πλειοψηφία πραγματοποιηθείσες υπερωρίες προς εξυπηρέτηση του προγράμματος των σχολικών μονάδων και οδοιπορικά εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε περισσότερες της μίας σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του Νομού, και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό αποζημίωση εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι σε Βουλευτικά Γραφεία και μελών που συμμετέχουν στα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.  

Η καταβολή αποζημίωσης είναι καθόλα νόμιμη και πρέπει να βρεθεί τρόπος, ώστε να προσπεραστούν λάθη, παραλήψεις ή ακόμα και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, προς όφελος των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.

Η τροποποιητική ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Χαλκιδικής να προβεί στην εξόφληση των ανωτέρω δαπανών που εκκρεμούν από τα έτη 2014 και 2015, λόγω μη τήρησης των κείμενων διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και ανάκλησης ανάληψης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ευτυχία Παπανικολάου»

Ερώτηση «αφελούς» πολίτη: Γιατί η τροπολογία δεν προέβλεπε την εξαίρεση των αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία εκπαιδευτικών;;;

Η απάντηση είναι προφανής: Διότι όλο αυτό ήταν ένας τρόπος κοντά στο βασιλικό να ποτιστεί κι η γλάστρα… Αποτέλεσμα; Εισπράξατε το …κράξιμο της αρκούδας και η βουλεύτρια αναγκάστηκε να αποσύρει την τροπολογία… Έτσι είναι αυτά.. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα…

[ΠΗΓΗ: http://respentza.blogspot.gr/, 09/02/2017]