ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΖΗΤΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Ӵ飬鼴�᰼ �?�?ﵠʥ鬝� Я면骞? 蝬Ạ"mܰ� 㩡 �̩걯쥳៥?鷥鱞? ? ū뜤ᦱuot;. �Աߴ砲3 ӥ?ⱟﵠ2014, ?l�ᴱ. ʡ?ܠ�Ũ�޲ Աܰ妡?EUROKINISSI/ʙӔS ʁԙ̅чө

photo: EUROKINISSI

Την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του προσχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, διότι θέτουν σημαντικά προσκόμματα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα όποια οφέλη απορρέουν από το νέο νομοθέτημα, ζητάει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, είναι αναγκαίο να υπάρξουν τροποποιήσεις προς όφελος των υποψήφιων επενδυτών και της εν γένει λειτουργία του θεσμικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Θεωρούμε πως είναι αναγκαίος ο περιορισμός της σωρεία δικαιολογητικών που απαιτείται για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των υπό διαβούλευση καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου και ενδεχομένως το υπουργείο να εξετάσει και τη διαδικασία που ακολουθείται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπου τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την αρχική έγκριση, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη γραφειοκρατία. Επιπλέον, και σε αντιπαραβολή με τον όγκο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή πρότασης, το υπουργείο φαίνεται να κρίνει σκόπιμο μετά από σχεδόν τρία χρόνια χωρίς αναπτυξιακό νόμο να ορίσει περίοδο υποβολών κάτι περισσότερο από ένα μήνα. Θεωρούμε πως η περίοδος υποβολών θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017 ειδικά εφόσον οι απαιτήσεις σε δικαιολογητικά δεν τροποποιηθούν».

«Παράλληλα» συνεχίζει «πρέπει να σημειωθεί πως ανάμεσα στα δικαιολογητικά που ζητούνται απαιτείται από τους επενδυτές να προσκομίσουν τραπεζικό έγγραφο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου μέσω δανείου. Είναι πραγματικά αδιανόητη η συγκεκριμένη πρόβλεψη από την μεριά του νομοθέτη, καθώς η τραπεζική αγορά επί της ουσίας είναι κλειστή. Μάλιστα, το ίδιο το υπουργείο έχει προβλέψει το συγκεκριμένο πρόβλημα και αναδρομικά στον Νόμο 4399/2016 προβλέπει πως καταργείται η συγκεκριμένη απαίτηση για τα έργα που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο! Έχουμε λοιπόν το οξύμωρο να απαιτείται τραπεζικό έγγραφο για όσους επενδύσουν μέσω του 4399/2016 ενώ προγενέστερα έχει αναγνωριστεί η αδυναμία προσκόμισης σχετικών εγγράφων για επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον Νόμο 3908/2011».

«Θεωρούμε βέβαιο» προσθέτει «πως ο αρμόδιος υπουργός θα επανεξετάσει το συγκεκριμένο θέμα και θα απαλείψει το συγκεκριμένο έγγραφο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον εξαιρούνται όλα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα της ενέργειας από τις διατάξεις των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου. Ακόμα και μικρά υδροηλεκτρικά ή μικρές μονάδες συμπαραγωγής δεν μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια των τεσσάρων καθεστώτων του 4399/2016. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα υποβολής και σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια ειδικά μετά την ψήφιση του Ν. 4414/2016 ο οποίος θέτει νέους όρους στην τιμολογιακή πολιτική των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ».

«Φυσικά το υπουργείο» αναφέρει «εξακολουθεί να περικόπτει το ήδη χαμηλό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον αυτό λαμβάνεται με τη μορφή άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ διατηρεί την περίφημη πια ρήτρα κερδών και το πλαφόν των 5.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Προτείνεται η χορήγηση του συνόλου του ποσοστού που δικαιούται ο επενδυτής με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως του είδους ενίσχυσης καθώς και η κατάργηση του πλαφόν των 5.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και η κατάργηση της ρήτρας κερδών για την χορήγηση επιδότησης».

Τέλος, όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής ο κ. Μίχαλος αναφέρει ότι «παρατηρείται, μία σχετική ασάφεια, καθώς αρχικά οι επενδυτές θα προσκομίσουν μία αίτηση και μία υπεύθυνη δήλωση ενώ δεν αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα που θα έχουν στην διάθεσή τους για να προσκομίσουν τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία θα πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως οι επενδυτές. Φυσικά πρέπει εκ νέου να σταθούμε στο ότι τιμωρείται επενδυτής που συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με φορέα επένδυσης καθώς αποκλείεται από το καθεστώς ενίσχυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούμε πως το καθεστώς θα πρέπει να αφορά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας και θα πρέπει να τύχουν της ανάλογης στήριξης».

[ΠΗΓΗ: http://news.in.gr/, 8/10/2016]