ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

viomΜείωση κατά 9,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στην βιομηχανία τον Ιούνιο σέ σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, έναντι μείωσης 12,4% πού σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014. Συμφώνως προς την ΕΛΣΤΑΤ, ή συγκεκριμένη εξέλιξις προκύπτει από την μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων λατομείων κατά 17,8% και την μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 9,3%, αλλά και την μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 12,7%.

[ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ, 22/08/2016]