ΒΓΗΚΕ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

004 ergostasio olumpiada (3)_1Με ημερομηνία 15/3 εκδόθηκε η πρώτη άδεια από τις επτά εκκρεμούσες του υποέργου της Ολυμπιάδας. Τα κυριότερα σημεία της απόφασης έκδοσης είναι τα εξής:

  • Χορηγούμε, στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ”, άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου “Κατασκευή μονάδας λιθογόμωσης μεταλλείου Ολυμπιάδας” του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», στη περιοχή της Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπως αυτός περιγράφεται στην Οικονομοτεχνική μελέτη, απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν ταυτάριθμα την παρούσα Απόφασή μας και παρατίθεται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα.
  • Η άδεια χορηγείται για ένα (1) χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης
  • Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της εγκατάστασης του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου «Ανακατασκευή Μονάδας Κατεργασίας Νερών Μεταλλείου Ολυμπιάδας» του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», στη περιοχή της Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ανέρχεται σε 650.000,00 ΕΥΡΩ.

Την απόφαση υπογράφει με εντολή Υπουργού ο Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ Βερροιόπουλος.

Η άδεια έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη εδώ.