Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο BΑΞΕΒΑΝΗΣ…

O ðñüåäñïò ôçò MIG ÁíäñÝáò Âãåíüðïõëïò ìéëÜ óôç óçìåñéíÞ óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá: «ÐñïóöõãÞ ôçò Marfin Investment Group óå äéåèíÝò Äéáéôçôéêü ÄéêáóôÞñéï êáôÜ ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åðÝíäõóÞò ôçò óôçí ËáúêÞ ÔñÜðåæá», ÔåôÜñôç 23 Éáíïõáñßïõ 2013. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

Όλα εδώ πληρώνονται… Ο HOT DOC antigold φίλος μας Κώστας Βαξεβάνης, αποκαλύφθηκε… Σε δημόσιες καταγγελίες προχώρησε ο επιχειρηματίας Ανδρέας Βγενόπουλος σχετικά με το ρόλο του Βαξεβάνη σε υποθέσεις χειραγώγησης δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας πως οι καταδίκες που έχει ήδη εισπράξει ο «δημοσιογράφος», έχουν ξεπεράσει τους 26 μήνες, ενώ η δικογραφία που εκκρεμεί εις βάρος του, συνεχώς… εμπλουτίζεται…

Ο Ανδρέας Βγενόπουλος κατηγόρησε ευθέως τον Κώστα Βαξεβάνη για παρεμβάσεις με δημοσιεύματα του στο έργο της Δικαιοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούν σε βάρος του, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατήγγειλε δε, ότι ο κύριος Βαξεβάνης έχει την ανοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μίλησε για απίστευτες εξωθεσμικές ενέργειες.

Ανέφερε επίσης ότι ο κ. Βαξεβάνης έχει καταδικαστεί ήδη από δύο μηνύσεις ενώ εκκρεμούν ακόμη 17 και αποκάλυψε ότι «Στις 12 Ιανουαρίου του 2012, ο δημοσιογράφος είχε έρθει στο γραφείο μου και ρώτησε αν η εταιρεία κάνει χορηγίες, προσθέτοντας ότι παρέχει υπηρεσίες αποδελτίωσης και πως επειδή η εικόνα του ομίλου δεν ήταν πολύ καλή, θα μπορούσε να βοηθήσει». (Ώπα, και χορηγία κάτω από το τραπέζι ήθελε ο antigold που κατακεραύνωνε τις –φανερές– χορηγίες της Ελληνικός Χρυσός;;;)

Εντάξει, κατάλαβα… Αν θέλετε ένα special προφίλ για την εταιρεία σας, ο Κώστας Βαξεβάνης και το HOT DOC είναι εδώ… Με έγκυρες έρευνες, σοβαρές απόψεις και αδέκαστους δημοσιογράφους…

Άντε, σιγά-σιγά, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του…

(Δείτε εδώ από το skai.gr τη συνέντευξη Βγενόπουλου).