Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΙΚΑ ΤΑ ANTIGOLG ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Στρατώνι 2015Για ακόμα μια φορά οι antigold φωνές άδικα βοούν εν τη ερήμω, αφού η πρόσφατη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιστροφή της «παράνομης κρατικής ενίσχυσης» από την Ελληνικός Χρυσός μόνο στο μυαλό ορισμένων φαντάζει σαν νίκη του antigold «κινήματος». Για αυτό ακριβώς το θέμα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, προέβηκε σε δήλωση σχετικά με τα δημοσιεύματα, στην οποία αφενός διακηρύσσει πως για την εταιρεία οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι απολύτως σεβαστές, και αφετέρου πως το ποσό της «ενίσχυσης» έχει ‘ήδη καταβληθεί από το καλοκαίρι του 2014 και μάλιστα με τους αναλογούντες φόρους, που τι ανέβασαν στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάστε την δήλωση:

«Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, κατά πάγια αρχή της, σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, είτε αυτές εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ανώνυμη καταγγελία περί το 2006, έκρινε ότι υπήρξε «παράνομη κρατική ενίσχυση» κατά την μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας το 2003 από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός, ποσού 15,3 εκατ. Ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής, τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η εταιρεία μας άσκησαν προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. αμφισβητώντας την ορθότητά της. Το Γενικό Δικαστήριο παρά ταύτα έκρινε άλλως με την απόφασή του της 9.12.2015.

Η εταιρεία εξακολουθεί να έχει τις επιφυλάξεις της για την βασιμότητα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάζει την κατάθεση έφεσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναίρεσή της. Σημειωτέον ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για τεχνικούς λόγους δεν μας έχει ακόμη επίσημα επιδοθεί από την Γραμματεία του Δικαστηρίου. Αφού την λάβουμε, θα την μελετήσουμε και θα προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες.

Από κει και πέρα, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν τίθεται σήμερα ζήτημα ανάκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του άνωθεν ποσού, καθόσον τούτο έχει ήδη ολοσχερώς καταβληθεί από την εταιρεία μας από το καλοκαίρι του 2014, βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, συνολικού ποσού μαζί με τους τόκους κοντά στα 21 εκατ. Ευρώ.»