Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ

b0369416f303d5177080d4c1e4eff18ab2261ca4ddb6553ca52e168d52c5f95e

Επιτέλους! Και μια σωστή τοποθέτηση: Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος για τη ΙΖ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο , εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2015, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής Ιγγλέζη Κατερίνα, η οποία συμμετείχε ήδη ενεργά στην εν λόγω επιτροπή από το 2012.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιτροπή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από το γραφείο τύπου της βουλεύτριας εκδόθηκε δελτίο που εκτός από τα χαρμόσυνα μαντάτα της εκλογής, μας πληροφορεί πως η Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος «ειδικότερα αποσκοπεί στην προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δράσεις και φυσικές καταστροφές, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και των οικοσυστημάτων, στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη διαχείριση των ορυκτών πόρων καθώς και στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.»

Να υποθέσω πως το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Επιτροπή υπό την νέα πρόεδρο θα είναι να γνωμοδοτήσει υπέρ της ματαίωσης της κατασκευής της ρυπογόνου μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» της ΔΕΗ;;;;.Ή θα ασχοληθεί με άλλα θέματα; Τον Ασωπό ας πούμε… Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό…